Vær og sjøtemperatur på Palmekysten - Tømmerstø - Kristiansand - Norge
Best på været som var - Siden vises best på PC og større skjermer da den ikke er optimalisert for mobiltelefoner.

Været nå: | | Tømmerstø-LIVE | | Yr regn-radar | | Dansk regn-radar | | Satellittbilder | | Passage weather | | Tidevann | | Dagens lengde | |
Vær-statistikk:
| | Rekorder | | Pr. måned | | Pr. år | | Temp. 2010
| | Snø 2010/11 | | Temp. 2011 | | Snø 2012+13+14+15+16 | | Ferieplanlegger'n | |

______________________________________________________________________________________________

Året 2020 ble "ANNERLEDES-ÅRET"  på alle måter. Først Corona med oppsigelser, konkurser og redningspakker. Dernest kvikkleire-katastrofen i Gjerdrum men også været har vært annerledes. 2020 ble det varmeste året noen gang registret såvel i Norge som på Tømmerstø. Det var spesiellt januar som endte hele 7,0 grader over en normal-januar på vår målestasjon og i Norge som helhet 6,1 over. Meteorologiske har data de 120 siste årene. Også globalt ligger 2020 an til å bli det varmeste året i nyere tid. Alle de 10 varmeste årene globalt har alle kommet etter 2005. Bare to av årets 12 måneder var kaldere enn normalen: Mai med -0,6 og den ekstremt kalde juli med -1,9 grader ift. vår Tømmerstø-normal for årene 2010-2015. I desember fikk vi også to nedbør-rekorder her sør. Aldri før har vi registrert 25 døgn med nedbør ila. en måned, 22 var den gamle. De 215 mm som kom er 5 mm mer en desember-rekorden fra 2012 og 62 mm mer enn desember-normalen. "Palme-rekorden" for månedsnedbøren på vår stasjon med 257mm fra oktober 2014 står imidlertid støtt. Lenger øst og inn i landet regner det betydelig mer enn ute ved kysten og i desember er det satt nedbør-rekorder i fleng. På Nelaug nord for Arendal har rekorden nær doblet seg fra 264 til mer enn 500 mm.

November 2020 ble den varmeste november noen gang registrert på vår stasjon og den nest varmeste for  Norge som helhet på 150 år !! Torungen ved Arendal  har data tilbake til 1867 og årets 8,5 grader er 0,2 grader varmere enn den gamle rekorden. Våre målinger på Tømmerstø endte på 8,4 grader noe som er hele 2,3 grader over normalen (2010-2015) og nøyaktig dobbelt så varmt som november i fjor.....som riktignok var ekstrem kald.  Rapporter fra resten av Norge viser at dette ikke bare er et lokalt fenomen. Det er satt mange varmerkorder og flere  steder har opplevd sommer-temperaturer:  Råde 17,6 -  Blindern 16,1 og Tafjord med hele 18,1 som var varmeste avlesning på Meteorologisk sine stasjoner. Gjennomsnittstemperaturen på Finnmarksvidda har ligget 6-7 over normalen. Samtidig kommer 13 tunge norske forskningsinstitusjoner med følgende uttalelse: 1. Klimaendringene vi ser i dag er i all hovedsak forårsaket av menneskeskapte utslipp. 2. Konsekvensene er allerede store og vil bli økende etter som jorden blir varmere. 3. Utslippene må halveres innen 2040 og deretter reduseres til null hvis målet om 2


Nå kan Tømmerstø-været med flere kamera og sjø-temperatur følges LIVE. Klikk linken oppe til venstre: Tømmerstø Live.


_____________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Aktuelle videoer:
 >> Varoddbrua: Tunge løft <>  Varoddbrua rives. siste kabel fjernes  <>  Varoddbrua rives. Nedfiring.  
<<

Egne artikler: | Vil du la deg chippe? | Darwins briller - trenger de å bli pusset? | Øyet - Skapt eller utviklet ved evolusjon ? | CV Muhammed |

Live kamera : | Varoddbrua øst, Torvet , Bystranda, Havna, Gartnerløkka, Lindesnes Fyr (Fedrelandsvennen)  | Tømmerstø-Dvergsnestangen |
Aktuellt: | Dagens forsider | 3 uomtvistelige fakta | Alarmerende på Nordpolen | Samseth's 10 klimafakta | Klimaskeptikerne tar feil | Menneskeskapt oppvarming? Blir 2020 tidenes varmeste? |
Bilder, video's etc.: | Foto-arkiv 1 | Foto-arkiv 2 | Video-arkiv | Vindskala | Referanse-termometer | Snickerboden | Om |
Quiz: | Fremmedord | Norske Ordtak 1 | Norske Ordtak 2 | Berømte sitater | TBF-er |
Trafikk: | Veikamera | Flytrafikk | Er flyet i rute? | Båt-trafikk | Er toget i rute? |
Den fantastiske grafikken under viser hele verdens vinder (venstre) og nedbør (høyre) i reell tid. Kan kjøres hele 10 dager fram !!
Klikk&Dra med en finger for panorering. Klikk&Dra med 2 fingrer for zoom. Velg værparameter på høyre kant. Kjør 10 dager fram i tid med "Play" nederst.
Verdens vinder (grafen under) .........................................................................................................Verdens nedbør (grafen under)